Husen är arkitektritade och kännetecknas av sin moderna formgivning. Våra husmodeller har en öppen, ljus och trivsam atmosfär som rymmer praktiska och funktionella lösningar. Alla hus skräddarsys efter familjens behov och stil.

Byggnadens genomförande till det öppna råstaten, inklusive väggmureri, skorstenar, inre trappor, takfack och takbeläggning, eller till det bifogade råförhållandet som innehåller externt fönster och dörrtimmer.

Vi utförande av höjdsarbeten, montering av fönsterbrädor, distribution av interna installationer, isolering och klädsel på vinden, utförande av golv och förberedelse av väggar för målning. Varje steg är föremål för individuella arrangemang.

Utförande av inredningsarbeten fungerar enligt Investors individuella förväntningar eller på grundval av tidigare gjorda inredningsprojekt. Omfattningen av tjänster omfattar också omfattande konstruktion av trädgården, stängsel och alla externa verk.

Faq

Många drömmer om att bygga hus. Processen är emellertid komplex, kostnads- och tidskrävande, och av den anledningen är det viktigt att få en bra förståelse för priser och tidsperspektiv innan man sätter igång. Här nedan hittar du några av de vanligaste frågorna vi får. Om du har andra frågor så går det utmärkt att skicka till info@skandichus.se så svarar vi så snart vi kan.
Ramhus är hus tillverkade av prefabricerade element - väggar, tak, takstolar och andra element tillverkas i produktionshallen och transporteras sedan till byggplatsen. Elementen är gjorda av torkat trä och därför är de stabila och resistenta mot olika typer av skador. Prefabricerade element monteras på tidigare förberedda fundament - monteringstiden är ungefär en vecka. Byggnadens väggar är isolerade med mineralull. Hela husbyggnadsprocessen som räknas från undertecknande av avtal, är ungefär 3 månader.

Det finns inget tydligt svar här, allt beror på den specifika designen, husets område och de tekniska lösningarna som används. Varje projekt är individuellt och kräver en individuell kostnadsuppskattning.

När det gäller uppförande av en ny bostad krävs det alltid bygglov från kommunen. Du måste dessutom anlita en arkitekt som kan göra alla ritningar som krävs och även ansöka om bygglov för din räkning. Normalt sett är det arkitekten som står som projektör medan entreprenören/entreprenörerna som utför projektet ansvarar för respektive hantverksområde.

När du ansöker om bygglov hos kommunens byggnadsnämnd har du två olika alternativ att välja mellan:

  • Ansöka om förhandsbesked, vilket innebär att du gör en förhandsansökan för att se om det är möjligt att bygga så som du har tänkt dig. Beroende på vilket besked du får bestämmer du hur du ska gå vidare.
  • Ansöka om bygglov, vilket är precis vad det låter som. Du ansöker om bygglov och så fort du har fått ett godkänt bygglov och startbesked kan du börja bygga.

Det vanligaste vid större projekt, som uppförande av en enfamiljsbostad, är att man börjar med att ansöka om ett förhandsbesked innan man går vidare.

Vårt motto är att göra det vi har lovat, till det pris och på den tid som vi kommit överens om!