Prefabrikerade ramhus

Prefabricerade ramhus är ett bra sätt att snabbt bygga ett hus. Detta är en av de mest moderna metoderna som gör att du kan få ditt eget hem mycket snabbare än i traditionella byggformer. Vilka är egenskaper av prefabricerade ramhus och varför är det värt att välja denna form av husbyggnad?

Gedigna hus i moderna design

Ditt nya hus ska avspegla den du är idag och var du är på väg. Ditt hus gör dina drömmar och värderingar synliga och ska inredas efter det liv du vill leva. Vi skräddarsyr och bygger ditt hus efter den plats du behöver och med din stil och ditt liv som utgångspunkt.


Faq

Många drömmer om att bygga hus. Processen är emellertid komplex, kostnads- och tidskrävande, och av den anledningen är det viktigt att få en bra förståelse för priser och tidsperspektiv innan man sätter igång. Här nedan hittar du några av de vanligaste frågorna vi får. Om du har andra frågor så går det utmärkt att skicka till info@skandichus.se så svarar vi så snart vi kan.
Prefabrikerade ramhus är hus tillverkade av prefabricerade element - väggar, tak, takstolar och andra element tillverkas i produktionshallen och transporteras sedan till byggplatsen. Elementen är gjorda av torkat trä och därför är de stabila och resistenta mot olika typer av skador. Prefabricerade element monteras på tidigare förberedda fundament - monteringstiden är ungefär en vecka.

Priset för att uppföra enfamiljshus varierar mycket beroende på standard och storlek. Ett vanligt mått för att jämföra priser är pris per kvadratmeter. Därför det finns inget tydligt svar här, allt beror på den specifika designen, husets område och de tekniska lösningarna som används. Varje projekt är individuellt och kräver en individuell kostnadsuppskattning.

När det gäller uppförande av en ny bostad krävs det alltid bygglov från kommunen. Du måste dessutom anlita en arkitekt som kan göra alla ritningar som krävs och även ansöka om bygglov för din räkning. Normalt sett är det arkitekten som står som projektör medan entreprenören/entreprenörerna som utför projektet ansvarar för respektive hantverksområde.

När du ansöker om bygglov hos kommunens byggnadsnämnd har du två olika alternativ att välja mellan:

  • Ansöka om förhandsbesked, vilket innebär att du gör en förhandsansökan för att se om det är möjligt att bygga så som du har tänkt dig. Beroende på vilket besked du får bestämmer du hur du ska gå vidare.
  • Ansöka om bygglov, vilket är precis vad det låter som. Du ansöker om bygglov och så fort du har fått ett godkänt bygglov och startbesked kan du börja bygga.

Det vanligaste vid större projekt, som uppförande av en enfamiljsbostad, är att man börjar med att ansöka om ett förhandsbesked innan man går vidare.

Vårt motto är att göra det vi har lovat, till det pris och på den tid som vi kommit överens om!