Om företaget

Vi är specialiserade på ramstrukturer.

Vi tillhandahåller omfattande tjänster - vi hanterar både design och konstruktion. Vi anpassar projektet till investerarens preferenser och budget och ser till att genomförandet går smidigt. Beroende på dina preferenser kan vi ta hand om konstruktionen till skalet, till utvecklarstadiet, samt nyckelfärdig efterbehandling.


Välj ditt hem, vi kommer bygga det för dig!


Vi hjälper till att anpassa projektet till finansiella möjligheter och förväntningar. Vi lär känna kundens förväntningar av storlek, utseende och tekniska lösningar som ska finnas i byggnaden.


Våra senaste projekt
Kvalitetspolicy

Säkerställande av kvalitet genom hela byggprocessen är A och O i ett byggprojekt.
Vi har en väl utarbetat rutin för kvalitetskontroll
och vi följer svenska byggnormer samt branschrekommendationer. Du som kund
skall kunna känna dig trygg med din
investering.

Arbetsmiljö

Alla har rätt att må bra på sin arbetsplats och vårt arbete skall påverka närmiljön i så liten utsträckning som möjligt. Vi arbetar enligt
vår interna arbetsmiljöplan som omfattar arbetsberedningar och riskbedömningar.
Även byggmaterial väljs med hänsyn till miljöbelastning och till människor.

Nöjd Kund Garanti

Vi lägger väldigt stor fokus på att lyssna på kundens behov samt löpande informera kunden om byggprocessen. Vi är måna om att komma överens om alla lösningar i förväg, och att viktiga beslut fattas gemensamt med kunden. Självklart håller vi den tid och prisnivå som vi har kommit överens om!

Våra senaste projekt

+
+
+
+
+
+